Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

2019 metais atvykstančių užsienio dėstytojų konkursui pateiktų tinkamų paraiškų sąrašas

2018-12-10

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2019 metais, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 202 paraiškos.

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašas:

Pateikusi paraišką/as institucija Pateiktų paraiškų skaičius Tinkamų paraiškų skaičius
Mykolo Romerio universitetas 21 21
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 18 18
Vilniaus Universitetas 18 18
Kauno technikos kolegija 17 17
Vilniaus dailės akademija 15 15
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 13 13
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 12 12
Vilniaus kolegija 11 11
Vytauto Didžiojo universitetas 8 8
Kauno technologijos universitetas 7 7
Klaipėdos valstybinė kolegija 7 7
Aleksandro Stulginskio universitetas 6 6
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 6 6
Kauno kolegija 5 5
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 5 5
Socialinių mokslų kolegija 5 5
Šiaulių universitetas 5 5
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 5 5
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 4 4
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 3 3
Šiaulių valstybinė kolegija 3 3
Utenos kolegija 3 3
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 2 2
Lietuvos sporto universitetas 2 2
Alytaus kolegija 1 1
Klaipėdos universitetas 1 1
Kolpingo kolegija 1 1
Lietuvos verslo kolegija 1 1
Iš viso: 205 205

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio pabaigos.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. p. ud@smpf.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos