Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

2018 m. atvykstančių užsienio dėstytojų konkursas

2018-05-23

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2018 m. kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 130 paraiškų.

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašas:

Pateikusi paraišką/as institucija

Pateiktų paraiškų skaičius

Tinkamų paraiškų skaičius

Aleksandro Stulginskio universitetas

3

3

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

7

7

Kauno kolegija

4

4

Kauno technikos kolegija

4

4

Kauno technologijos universitetas

7

7

Klaipėdos universitetas

3

3

Klaipėdos valstybinė kolegija

10

10

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

3

3

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

7

7

Lietuvos sporto universitetas

3

3

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

7

7

Mykolo Romerio universitetas

5

5

Šiaulių universitetas

6

6

Šiaulių valstybinė kolegija

8

8

Utenos kolegija

3

3

Vilniaus dailės akademija

11

11

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

12

12

Vilniaus kolegija

6

6

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

6

6

Vilniaus Universitetas

9

9

Vytauto Didžiojo universitetas

4

4

Lietuvos verslo kolegija

2

2

Iš viso:

130

130

 

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Šiuo metu vertinamas tinkamumo reikalavimus atitikusių paraiškų turinys. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio pabaigos.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el.p. ud@smpf.lt.

 

Naujienų kategorijos

Žymos