Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

2017 m. atvykstančių užsienio dėstytojų konkursui pateiktų tinkamų paraiškų sąrašas

2017-05-18

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2017 m. kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 228 paraiškos.

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašas:

Pateikusi paraišką/as institucija

Pateiktų paraiškų skaičius

Tinkamų paraiškų skaičius

Aleksandro Stulginskio Universitetas

2

2

Alytaus kolegija

1

1

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

12

12

Kauno kolegija

6

6

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

2

2

Kauno technikos kolegija

3

3

Kauno technologijos universitetas

12

12

Klaipėdos universitetas

1

1

Klaipėdos valstybinė kolegija

18

18

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2

2

Lietuvos edukologijos universitetas

5

5

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

14

14

Lietuvos sporto universitetas

7

7

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

8

8

Marijampolės kolegija

3

3

Mykolo Romerio universitetas

14

14

Šiaulių universitetas

18

18

Šiaulių valstybinė kolegija

17

17

Utenos kolegija

3

3

Vilniaus dailės akademija

10

10

Vilniaus dizaino kolegija

1

1

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

29

29

Vilniaus kolegija

6

6

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

6

6

Vilniaus Universitetas

18

18

Vytauto Didžiojo universitetas

9

9

VšĮ Europos Humanitarinis universitetas

1

1

Iš viso:

228

228

 

 

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el.p. ud@smpf.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos