Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

2016 m. sausio 7 d. Švietimo mainų paramos fondas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru

2016-01-08

2016 m. sausio 7 d. Švietimo mainų paramos fondas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.

Šiuo susitarimu organizacijos įsipareigoja bendradarbiauti įgyvendinant administruojamas programas ir projektus; pagal galimybę dalyvauti organizuojamuose renginiuose, skirtuose administruojamų programų ir projektų tikslinėms grupėms; teikti informaciją apie administruojamas programas leidiniuose, renginiuose, interneto svetainėje ir kitomis sklaidos priemonėmis. Taip pat bus siekiama abiejų organizacijų administruojamų programų ir projektų sinergijos.

Naujienų kategorijos

Žymos