Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

2015-ų metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje – progresas Europos aukštojo mokslo absolventų pasiekimuose bei investicijų stoka

2015-11-17

2015 m. lapkričio 12 dieną oficialiai išleistas 2015-ų metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis.

Šis kasmetinis dokumentas demonstruoja progresą Europos aukštojo mokslo absolventų pasiekimuose, tačiau išryškina investicijų švietimo plėtrai ir socialinio mobilumo skatinimui poreikį.

2015-ų metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis parodo, kad daugelis Europos Sąjungos valstybių narių pasiekė savo nustatytus tikslus didinant aukštojo mokslo absolventų ir mažinant aukštąjį mokslą anksčiau laiko apleidžiančių studentų skaičių. Šie duomenys parodo, jog Europa yra teisingame kelyje siekiant darbo vietų kūrimo strategijoje nustatytų tikslų 2020-iems metams.

Tačiau ši pažanga yra netolygi visose ES šalyse. Minimalių švietimo standartų nepasiekimas labiausiai gresia mokiniams iš socialiai remtinų ir imigrantų šeimų. Biuletenyje pateikti duomenys rodo, kad penkiolikmečiai iš žemą socialinį-ekonominį statusą užimančių šeimų yra penkis kartus labiau linkę nepasiekti jų amžiuje reikalingų raštingumo ir skaičiavimo įgūdžių, nei bendraamžiai iš turtingesnių šeimų.

Ši situacija –nuolatinio švietimo biudžeto mažinimo pasekmė. Tyrimo išvados teigia, jog Europos švietimo sistemai, labiau įtraukiančiai vaikus iš mažiau pasiturinčių šeimų, reikalingos naujos investicijos. Taip pat kiekvienai šaliai patariama užsiimti individualių švietimo sistemų prieinamumo, kokybės ir aktualumo tobulinimu.

2015-ų metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis – jau ketvirtasis metinis pranešimas, fiksuojantis Europos švietimo ir mokymo sistemų evoliuciją. Šis leidinys leidžia įvertinti naujausius duomenis ir palyginti ES valstybių narių švietimo sistemos rezultatus.

Lietuvoje šis leidinys buvo pristatytas lapkričio mėnesio 16 d. vykusioje konferencijoje pavadinimu „Kokios švietimo ir mokymo sistemos reikia Lietuvai: darbo rinkos ir ekonominio augimo iššūkiai". Konferenciją organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generaliniu direktoratu.

Daugiau informacijos apie biuletenį pateikiama oficialiame Europos Komisijos pranešime spaudai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujienų kategorijos

Žymos